اکتبر 8, 2018
چاپ هولوگرام

هولوگرام

هولوگرام تصویری سه بعدی است هولوگرام هولوگرام طراحی توسط دستگاه‎های لیزری به صورت برچسب در می‎آید. به عبارتی هولوگرام تصویری است که درون پلاستیک، شیشه و […]